Innehåll

Wikipedia, SOPA och neutraliteten

Det kan ha funnits sämre dagar i engelskspråkiga Wikipedias historia än 18 januari 2012, men de är i så fall inte särskilt många. I elva år har vi haft neutralitet som en av våra allra mest omhuldade principer. I dag har vi för första gången tagit politisk ställning, mot de amerikanska lagförslagen Stop Online Piracy Act och Protect IP Act. Kanske var det rätt beslut. Eller åtminstone det minst dåliga: lagförslagen är ett allvarligt hot mot internets frihet, och därmed Wikipedia. Den temporära nedsläckningen hade ett mycket stort stöd bland de närmare tvåtusen användare som uttryckte sin åsikt i frågan. De flesta wikipedianer betraktar det mindre som ett politiskt ställningstagande och mer som rent självförsvar. Alla tyckte inte vi skulle genomföra protesten, förstås, aldrig alla, men den stora diskussionen rörde inte om utan hur – i vilken utsträckning? Skulle man kunna klicka sig vidare till uppslagsverket, eller skulle vi helt blockera tillgången?

Jag var själv, om än med delade känslor, med och stödde nedsläckningen. Men jag kan ändå inte låta bli att känna mig lite ledsen. Det neutrala perspektivet, eller åtminstone kampen för att uppnå det, är inte bara en fördel med Wikipedia. Den är ett absolut krav för att sidan skall fungera. För att så många skall kunna använda den. För att personer med mycket skilda åsikter skall kunna samlas och gemensamt bygga den fantastiska sak som Wikipedia ändå är. Neutraliteten är ett av de allra viktigaste budorden i vår kunskapsspridande församling.

Även på svenskspråkiga Wikipedia har det diskuterats om vi inte borde göra någonting. Flera har uttryckt åsikten att vi också borde stänga ned sidan, för att visa vårt stöd med engelskspråkiga Wikipedia. Jag har desperat försökt argumentera för att det är en väldigt dålig idé.

Lyckligtvis blev det inte så. Anledningen till att engelska Wikipedia har tagit det här steget är att man bedömer att man har chansen att faktiskt påverka ett beslut som skulle hota sidan. Huruvida svenskspråkiga Wikipedia släcks ned en dag eller inte har ingen påverkan på amerikansk inrikespolitik, och alltså vi hade kastat bort vår neutralitet i rent symboliskt syfte. Jag är inte ens bekväm med den banner vi använder oss av under dagen. Vi bör aldrig, aldrig, aldrig förhandla om vår neutralitet utan mycket goda skäl, och jag är helt övertygad om att vi bedrar oss själva om vi tror att det spelar någon roll vad svenska Wikipedia säger i en fråga om amerikansk inrikespolitik. Vi uppnår ingenting. Visst är det en form av självförsvar – men det är också att ta politisk ställning. Det ena utesluter inte det andra.

Kanske var nedsläckningen ett nödvändigt beslut. Kanske var det, om inte det bästa, så i alla fall det minst dåliga.

Men jag är ledsen ändå.

En kommentera

  1. Johan skrev:

    Jag är för övrigt förstås medveten om att italienskspråkiga Wikipedia tog det steget i oktober, för att protestera mot en lag som nästan hade omöjliggjort deras arbete med att skriva biografier om levande personer. Men jag är inte aktiv på italienska Wikipedia, så det är inte på samma sätt ett projekt där jag har lagt ned arbete i flera år.

    2012-01-18 11:42 | Permalänk

Kommentera

Din mailadress publiceras aldrig. Obligatoriska fält markeras med *
*
*