Innehåll

Tio miljoner filer på Commons

Wikimedia Commons, det filarkiv varifrån Wikipedia och andra relaterade projekt hämtar sina bilder (och ljudfiler och filmer), nådde häromdagen tio miljoner uppladdade filer. Projektet startades 2004. 2006 nådde man en miljon filer, 2009 fem miljoner, nu tio — den sista miljonen på en och en halv månad. Det är imponerande. Bilderna, för det är mest bilder, går från allt mellan sådana som knappast lär användas till att vara huvudsakligen dekorativa till att bidra med värdefull information, som om man vill åskådliggöra språksituationen i finländska kommuner eller i vilka kommuner de största förändringarna i antal röster på de politiska blocken ägde rum mellan riksdagsvalen i Sverige 2002 och 2006.

Likväl: oftare hittar man inte det man vill ha för att illustrera sina artiklar än man gör det. Vi behöver fler. Samtidigt behöver vi fundera mer över hur vi använder dem. Vi ägnar alldeles för lite tid och energi åt att fundera över bilders retoriska förmåga, och därmed i förlängningen deras neutralitet. Ta, som exempel, artikeln om Onsjö, ett bostadsområde i Vänersborg. Den illustreras bland annat av en bild på områdets skola, för barn mellan första och sjätte klass: Onsjöskolan österifrån.jpg. Den säger någonting om skolan, och den hade sagt någonting annat om vädret, årstiden eller perspektivet varit annorlunda. Det resoneras för mycket i termer om bra eller dåliga bilder i betydelsen vackra och skickligt tagna. För lite om bra eller dåliga på samma sätt som man hade funderat över ordval.

Kommentera

Din mailadress publiceras aldrig. Obligatoriska fält markeras med *
*
*