Innehåll

Föreläsningar och kurser

Wikipedia är ett viktigt verktyg i mångas vardag. Det ger möjlighet att snabbt sätta sig in i ett ämne, utan att man för den sakens skull behöver lägga ned särskilt mycket tid. Vi vet att det blir fel ibland, vi vet att det kan finnas misstag i texten – men vi använder det. Det påverkar oss. Journalister har det som arbetsverktyg. Lärare stångas med elever och studenter som vill använda det även när de inte borde. Företag försöker anpassa hur de presenteras i uppslagsverket trots att de, enligt Wikipedias normer och regler, verkligen inte borde. Wikipedia är med och formar bilden av orter, kommuner, ideologier, personer, organisationer – hela vår verklighet.

Ändå är inte särskilt ofta det tas upp hur Wikipedia egentligen fungerar, bortom det allra mest grundläggande. Diskussionen stannar lätt vid ”om alla kan redigera, hur trovärdigt är det då?” Men hur ser maktstrukturerna ut? Hur fungerar den redaktionella processen? Hur kommer Wikipedias riktlinjer till? Hur ser redigeringskulturen ut? Om vi inte vet hur verktyget fungerar och varför det kan bete sig som det gör, vågar vi då använda det? Hur fungarar Wikipedia som opinionsbildande verktyg, när alla vill få dit just sin vinkel? Och hur använder man, som läsare, Wikipedia på bästa sätt rent praktiskt?

Vad bör den lärare som vill prata om Wikipedia med sin elever veta? Den journalist som använder det dagligen? Den som funderar på ett eget wikiprojekt och vill dra nytta av ett årtiondes erfarenhet om vad som har fungerat och inte fungerat? Den som bara vill ha mer kunskap om en av världens viktigaste kunskapskällor?

Jag håller föreläsningar, seminarier och kurser om Wikipedia och närliggande ämnen. Kontakta mig på johan@johanjonsson.net så hittar vi bästa lösningen för just din organisation.