Innehåll

Organisationerna och deras bilder

Borde man skriva till företag och organisationer och övertyga dem om att de borda ladda upp bilder på sina byggnader, på sin ledning eller vad som än kan vara aktuellt på Commons? Tipsa oss om källor vi skulle kunna använda för att skriva om dem, så länge som vi är medvetna om att det bara kan vara en delmängd av källsökningen eftersom få organisationer självmant pekar på kritiskt verk. Om man gör det systematiskt: blir man då för styrd? Eller är det värdefull hjälp? Man kan trots allt välja — att inte ta med en bild, att inte använda en källa. Men vi ägnar redan alldeles för lite uppmärksamhet åt bilders bristande neutralitet. Valet av bild är en i allra högsta grad retorisk handling. Vår benägenhet att betrakta vackra bilder som bra bilder är problematisk.

Kommentera

Din mailadress publiceras aldrig. Obligatoriska fält markeras med *
*
*