Innehåll

Wikipedia och Wikimedias lokalavdelningar

Jag befinner mig för tillfället på Wikimania i Haifa, där jag bland annat skall hålla en presentation kring det metaarbete vi under våren har gjort med artiklarna som är relaterade till internet i Sverige. Konferensen börjar på riktigt nu på torsdagen, men även på tisdagen och onsdagen har det funnits möten och program för de runt etthundra deltagare som kommit tidigare. Under gårdagen fanns bland annat ett program för Wikimedia Foundations lokalavdelningar, där representater från olika länder och andra intresserade diskuterade olika problem och lösningar genom en paneldiskussion där den som än kände sig manad kunde gå fram och sätta sig och den som sagt sitt kunde gå tillbaka till publiken.

Wikimedias lokalavdelningar fungerar i sina länder (eller i USA stater) som stödföreningar för Wikipedia, ofta knutet till en eller ett par språkversioner. Så sysselsätter sig Wikimedia Sverige till exempel nästan bara med svenskspråkiga Wikipedia, och har ingenting att göra med finskspråkiga Wikimedia, trots mängden finnar som bor i Sverige och att finska är ett officiellt minoritetsspråk – liksom Wikimedia Soumi inte intresserar sig för svenskspråkiga Wikipedia. De kan inte besluta om någonting på Wikipedia, och kan inte representera de språkversioner de arbetar för att stödja. I och med att de sedan ett litet tag tillbaka får del av de donationer som samlas in för att driva Wikimedia Foundation har de ändå i varierande grad ekonomiska resurser. Wikimedia Deutschland har till exempel närmare ett tjugotal anställda. De arbetar för att på olika sätt förbättra och förbättra förutsättningarna för Wikimedias olika projekt, och samarbeten med olika institutioner sker ofta genom lokalavdelningarna, eftersom det ger en fast samarbetspartner, medan själva Wikipedia har en mer meritokratiskt anarkistisk organisation.

Diskussionen var fascinerande att lyssna till av ett par skäl. För det första för att jag inte varit fullt medveten om hur många lokalavdelningar det finns där så få av de aktiva själva är aktiva på projekt. Naturligtvis finns alltid risken att man när man blir mer aktiv i en förening förlorar den tid man hade att lägga på till exempel Wikipedia – men om en majoritet av de drivande antingen inte längre regelbundet själva tar del i arbetet eller aldrig ens har gjort det blir det rimligtvis både mycket svårare att upprätthålla goda relationer med wikipedianerna och att driva sitt arbete på ett bra sätt. Även om man inte kan vara en representant kommer man oundvikligen att uppfattas som det. Det är någonting som folk har enklare att leva med om de arbetar med och har förtroende för de föreningsaktiva. Och hur skall man på ett vettigt sätt ha koll på hur man bäst kan stödja ett arbete man inte själv tar del i?

För det andra därför att många – om än definitivt inte alla – som tog del verkade ha ett perspektiv som utgick väldigt mycket från avdelningarna än från Wikipedia. Även efter att ha konstaterat att många som gick med i föreningarna efter att ha varit aktiva på Wikipedia förlorade sin aktivitet där tog det ganska lång tid innan någon påpekade att man då faktiskt kan ifrågasätta om det är ett vettigt mål att engagera så många som möjligt. Lite naiv tycker jag också att synen på förhållandet mellan Wikipedia och de lokala föreningarna är ibland. självklart finns alltid risken för konflikter. Wikipedia har sin maktstruktur med egna normer. Om man sedan lägger till en förening som gör egna projekt, särskilt om den har pengar, skapar man en annan maktstruktur, separat men ändå relaterad. När maktstrukturer möts är det snarare regel än undantag att konflikter uppstår.

Kommentera

Din mailadress publiceras aldrig. Obligatoriska fält markeras med *
*
*