Innehåll

Kategoriarkiv: Svenskspråkiga Wikipedia

Om Stockholm

Varje Wikipediaversion har sina styrkor och svagheter. Jämfört med sina riktigt stora syskon, som engelsk- eller tyskspråkiga Wikipedia, är det ibland lätt att lockas att känna att svenskspråkiga Wikipedia har betydligt fler av de sistnämnda. Då kan det vara trevligt att blir påmind om vad en enda person kan göra, med tillräckligt mycket tid och […]

Brevik, Wikipedia och de journalistiska misstagen

Breivik tros ligga bakom artiklar i norska Wikipedia, skriver en rad medier, i det här fallet Dagens Nyheter. Ja. Sådant händer. Personer kommer till Wikipedia med en särskild agenda och försöker vrida artiklarna åt ett särskilt håll. Vi är väl medvetna om det hela och arbetar hela tiden med att motverka det. POV-pushare, som vi […]

Wikipedia, SOPA och neutraliteten

Det kan ha funnits sämre dagar i engelskspråkiga Wikipedias historia än 18 januari 2012, men de är i så fall inte särskilt många. I elva år har vi haft neutralitet som en av våra allra mest omhuldade principer. I dag har vi för första gången tagit politisk ställning, mot de amerikanska lagförslagen Stop Online Piracy […]

Stockholmsbilder

Stockholmsfotografier då och nu i färg är, som diskussionen visar, inte en typiskt artikel. Den är fascinerande och välgjord. Men den är inte Wikipedia. Vi har som policy att inte radera artiklar på grund av artikelkvalitet, men om den hade dykt upp med ett enstaka bildpar idag hade den plockats bort. Nu vill ingen riktigt […]

Globalt perspektiv

En av poängerna med Wikipedia är att artiklarna skall ha globalt perspektiv, det vill säga inte till exempel vara skrivna ur en helt uppenbar svensk eller finländsk vinkel när man läser på svenskspråkiga Wikipedia, eller ge särskilt fokus åt Sverige (eller Finland). Det håller ibland. Ibland inte. Det är ett mål vi har att sträva […]

Wikipedia i media: klottret

Den senaste veckan har jag pratat en del om Projekt Internet i Sverige med olika journalister (Expressen, Computer Sweden, Rix FM), och oundvikligen fått gå in på ämnet Wikipedia i allmänhet. Metro skriver idag om att artikleln om Barack Obama (genom ett olycksfall i klottersaneringen: en användare plockade bort den senare av två vandalredigeringar, men […]

Wikipedia och universitetet

Mittuniversitetet ställer in sin Wikipediakurs (som de haft sedan 2009), som skulle ha gått på distans i sommar. Det är tråkigt, och inte bara för att det annars var tänkt att jag skulle ha hjälpt till med att undervisa på den. Delvis är alla tillfällen att lära människor mer om Wikipedia bra, men framför allt […]

Relevanskriterier

Svenskspråkiga Wikipedias relevanskriterier skulle behöva en ordentlig genomgång och utredning, inte minst för att de är så ohyggligt obalanserade. När böcker har diskuterats på SFFR har det hänt att de har försvarats med att de har ett ISBN-nummer och finns på ett halvdussin bibliotek, vilket i sig inte betyder mer än att man kan förmoda […]

Dalaupproret

Magnus Rolands, informatör vid Leksands kommun, har startat ett uppror mot Wikipedias användning av kommunvapen, meddelar Dalarnas Tidningar. Anledningen är att vapnen är fel: de följer inte kommunernas design, utan har en egen tolkning. Heraldiskt är det fullständigt oproblematiskt, eftersom vapen definieras utifrån blasoneringen, och alla versioner som följer den är lika korrekta. Likväl hade […]

Astronomitävling

I vintras anordnades en astronomitävling på svenskspråkiga Wikipedia. Skriv en artikel om ett astronomirelaterat ämne, namnge (eller föreslå namn på: det måste även godkännas av Internationella astronomiska unionen) en asteriod. Priset möjliggjordes genom att astronomen Claes-Ingvar Lagerkvist, som upptäckt asteroiden, donerade sin förslagsrätt till tävlingen — eller, om man vill se det så, kommer att […]