Innehåll

Att påvisa relevans

Artikeln måste i sig påvisa relevans, brukar det sägas på Wikipedia. Det är problematiskt av två skäl. Det första är att de allra flesta nytillkomna som försöker skriva en artikel knappt vet att Wikipedia har relevanskriterier, än mindre vet hur dessa ser ut och brukar tolkas, och om de händelsevis råkar veta det inte är medvetna om att detta inte direkt framgår av artikeln i sig så riskerar den att plockas bort inom en kvart efter att den skapades. På så sätt finns alltid risken att man plockar bort ett inte föraktligt antal egentligen relevanta artiklar och skrämma bort de personer som skapat dem — helt enkelt eftersom man misslyckats med att kommunicera sina redaktionella riktlinjer.

Den andra anledningen är att det lätt förstör en ifrågasatt artikel. Allmänintresse, encyklopedisk relevans, bedöms tyvärr ofta genom till exempel medieuppmärksamhet, i brist på andra bevis. Om man accepterar att relevansen måste framgå (för personer som inte är närmare bekanta med ämnet, eller det aktuella fältet) av texten i artikeln leder i det olyckliga fall till att artikeln präglas av att vilja visa vilka radiokanaler, tidningar, tv-program som uppmärksammat artikelämnet — trots att det kanske inte är att betrakta som encyklopediskt relevant.har

Kommentera

Din mailadress publiceras aldrig. Obligatoriska fält markeras med *
*
*