Innehåll

Månadsrkiv: 2011-07

Globalt perspektiv

En av poängerna med Wikipedia är att artiklarna skall ha globalt perspektiv, det vill säga inte till exempel vara skrivna ur en helt uppenbar svensk eller finländsk vinkel när man läser på svenskspråkiga Wikipedia, eller ge särskilt fokus åt Sverige (eller Finland). Det håller ibland. Ibland inte. Det är ett mål vi har att sträva […]