Innehåll

Månadsrkiv: 2011-04

Relevanskriterier

Svenskspråkiga Wikipedias relevanskriterier skulle behöva en ordentlig genomgång och utredning, inte minst för att de är så ohyggligt obalanserade. När böcker har diskuterats på SFFR har det hänt att de har försvarats med att de har ett ISBN-nummer och finns på ett halvdussin bibliotek, vilket i sig inte betyder mer än att man kan förmoda […]

Dalaupproret

Magnus Rolands, informatör vid Leksands kommun, har startat ett uppror mot Wikipedias användning av kommunvapen, meddelar Dalarnas Tidningar. Anledningen är att vapnen är fel: de följer inte kommunernas design, utan har en egen tolkning. Heraldiskt är det fullständigt oproblematiskt, eftersom vapen definieras utifrån blasoneringen, och alla versioner som följer den är lika korrekta. Likväl hade […]

Astronomitävling

I vintras anordnades en astronomitävling på svenskspråkiga Wikipedia. Skriv en artikel om ett astronomirelaterat ämne, namnge (eller föreslå namn på: det måste även godkännas av Internationella astronomiska unionen) en asteriod. Priset möjliggjordes genom att astronomen Claes-Ingvar Lagerkvist, som upptäckt asteroiden, donerade sin förslagsrätt till tävlingen — eller, om man vill se det så, kommer att […]

Att påvisa relevans

Artikeln måste i sig påvisa relevans, brukar det sägas på Wikipedia. Det är problematiskt av två skäl. Det första är att de allra flesta nytillkomna som försöker skriva en artikel knappt vet att Wikipedia har relevanskriterier, än mindre vet hur dessa ser ut och brukar tolkas, och om de händelsevis råkar veta det inte är […]

Tio miljoner filer på Commons

Wikimedia Commons, det filarkiv varifrån Wikipedia och andra relaterade projekt hämtar sina bilder (och ljudfiler och filmer), nådde häromdagen tio miljoner uppladdade filer. Projektet startades 2004. 2006 nådde man en miljon filer, 2009 fem miljoner, nu tio — den sista miljonen på en och en halv månad. Det är imponerande. Bilderna, för det är mest […]

Organisationerna och deras bilder

Borde man skriva till företag och organisationer och övertyga dem om att de borda ladda upp bilder på sina byggnader, på sin ledning eller vad som än kan vara aktuellt på Commons? Tipsa oss om källor vi skulle kunna använda för att skriva om dem, så länge som vi är medvetna om att det bara […]

Formella krav och innehåll

Vi ägnar väldigt mycket tid och uppmärksamhet åt formella krav när vi bedömer hur bra en artikel är: finns tillräckligt många fotnoter? Är allt väl wikifierat? Neutralt? Är alla bilder klart och tydligt licensierade? Bra så: jag vill inte ha det på något annat sätt. Men det innebär också att det finns många texter med […]