Wikipedia inifrån (Verbal förlag) kommer i slutet av april.

Ni når mig på johan@johanjonsson.net.