Jag har ingen fullständig bibliografi över mina noveller och dikter. Vissa har jag förmodligen glömt bort. Vissa är publicerade under pseudonym. Vissa är bortglömda och tryckta under ett annat namn. Ett gäng finns bara i tryckt format. Här har jag lagt upp ett urval skönlitterära texter jag har haft tillgängliga.

Noveller
Sommarljus. Publicerad i Nova science fiction 20, 2009.
Lisa. Skriven för Fantastiknovelltävlingen 2006, återpublicerad i Enhörningens nätupplaga 2010.
Jag tror på köttets lust. Publicerad i FEL 4, 2010.
Professorns trädgård. Publicerad i antologin Magiker och maskiner 2014.
En tid för kungar. Publicerad i flum 23, 2010.
Kunskapstörst. Publicerad i Komma 4/2005.

Dramatik
Bara för min dotter. Sattes upp i samband med teaterfestivalen Plej i Uppsala 2012.

Drapor
Min flickvän. 2010.
Lisa-Linns böcker. 2012.
Hugin. 2008.
Nitais skogar. 2012.
Trollkarlen från Vassända. 2012.