Föreläsare

Jag har lång erfarenhet av att föreläsa för såväl vuxna som ungdomar. Kontakta mig och berätta om sammanhanget så kan vi komma fram till en föreläsning som passar just er.

Wikipedia

Jag förklarar hur det fungerar bakom kulisserna: hur Wikipedia ser ut socialt, om den informella redaktionen, makten och de normer som styr. Jag pekar ut vad som trots alla tvivel fungerar rätt bra och vad man bör se upp med trots att ingen tar upp det. Framför allt reder jag ut vad som styr hur den information vi får från Wikipedia ser ut och hur det egentligen kommer sig att världens största uppslagsverk kan skrivas på fritiden av vem som helst.

Jag har föreläst om hur Wikipedia och wikigemenskaper fungerar på universitet, för journalister, bibliotekarier, politiska arbetsgrupper och för nyfiken allmänhet. Jag har varit aktiv på Wikipedia i mer än tio år: skrivit artiklar, varit administratör, tagit fram riktlinjer och policy, korrekturläst, väglett nybörjare och under ett par år ansvarat för svenskspråkiga Wikipedias pressarbete.

Internet och de informella samarbetenas kraft

Hur fungerar frivilliga gemenskaper som informella organisationer? Wikipedia skrivs av ett pseudonymt kollektiv, anarkistiskt i bemärkelsen att vem som helst kan ta del i arbetet, att man väljer sina egna arbetsuppgifter och att det inte finns någon formell struktur för hur det hela skall organiseras. Läsarrörelsen kring science fiction-litteraturen, sf-fandom, har i decennier – på fritiden och helt ideellt– anordnat litteraturfestivaler som drar tusentals människor, publicerat böcker och tidskrifter, skapat litterära priser och varit en stark faktor bakom hur litteraturformen utvecklats. Internet tillåter allt fler grupper att samarbeta på det här sättet. Vad har vi att lära från samarbeten som har förkastat fasta strukturer?

Jag arbetar till vardags för Wikimedia Foundation, den stiftelse som driver (men inte lägger sig i författandet av) Wikipedia och de andra Wikimediaprojekten, där jag fungerar som ett led mellan produktutveckling och de som faktiskt skriver, och försöker lista ut vad det egentligen är som några hundratusen skribenter behöver av oss. Jag har varit aktiv i sf-rörelsen sedan tonåren, arrangerat litteraturfestivaler i Sverige och Finland, skrivit essäer, noveller och krönikor för en rad tidskrifter och antologier inom fältet och under flera år drivit en nättidskrift som publicerade texter om science fiction- och fantasylitteratur. Vanligtvis talar jag för bibliotek, skolor, litteraturfestivaler eller i tekniska sammanhang.

Moderator

Jag har lång och god erfarenhet av att moderera samtal och diskussionspaneler, framför allt om teknik och litteratur.

Kontakta mig

Ditt namn

Din e-postadress

Ämne

Ditt meddelande

Du kan också nå mig på info@johanjonsson.net eller 0704942461.