Föreläsare

Jag har föreläst rätt mycket om Wikipedia: hur Wikipedia ser ut socialt, om den informella redaktionen, makten och de normer som styr. Jag brukar peka ut vad som trots alla tvivel fungerar rätt bra och vad man bör se upp med trots att ingen tar upp det. Framför allt reder jag ut vad som styr hur den information vi får från Wikipedia ser ut och hur det egentligen kommer sig att världens största uppslagsverk kan skrivas på fritiden av vem som helst.

Jag har föreläst om hur Wikipedia och wikigemenskaper fungerar på universitet, för journalister, bibliotekarier, politiska arbetsgrupper och för nyfiken allmänhet. Jag har varit aktiv på Wikipedia i mer än ett dussin år år: skrivit artiklar, varit administratör, tagit fram riktlinjer och policy, korrekturläst, väglett nybörjare och under ett par år ansvarat för svenskspråkiga Wikipedias pressarbete.

Nu för tiden föreläser jag mindre om Wikipedia eftersom jag arbetar för Wikimedia Foundation, stiftelsen som äger Wikipedia, och det finns ett och annat som blir krångligt med att på fritiden ta betalt för att föreläsa om sin arbetsgivare. Ibland ställer jag istället upp mot reseersättning och lunch för nöjes skull. Det går alltid att fråga.

Moderator

Jag har lång och god erfarenhet av att moderera samtal och diskussionspaneler, framför allt om teknik och litteratur.

Kontakta mig

Du kan nå mig på info@johanjonsson.net eller 0704942461.